Vergaderingen van de gemeente Waterland

Door de coronacrisis vinden er momenteel geen voorbereidende en raadsvergaderingen plaats. De vergaderingen van 19 en 26 maart zijn niet doorgegaan en de voorbereidende vergadering en raadsvergadering die gepland stonden op 16 april zullen ook geen doorgang vinden.
De gemeenteraad bereidt zich nu voor op een vergadering op 7 mei. We berichten later over de wijze waarop deze raadsvergadering plaatsvindt. Er zijn momenteel ook geen fractievergaderingen. Wilt u de fracties iets vragen of meegeven. Neem dan rechtstreeks contact op met de fracties. Hieronder vindt u de contactgegevens van de fractievoorzitters: