Waterland nieuws

Abonneren op feed Waterland nieuws
Alle nieuws items van Waterland
Bijgewerkt: 45 min 43 sec geleden

Waterlandse boomfeestdag 2018

21 maart 2018

De aanleiding hiervoor is de jaarlijkse boomfeestdag waarbij de gemeente met een school bomen plant. Dit jaar was het de basisschool De Verwondering. De vierentwintig kinderen hebben maar liefst drie bomen geplant en daarmee gezorgd voor de groene aankleding van de straat. Na het planten van de bomen ontvingen de kinderen een diploma van wethouder Laura Bromet.

 

  

 

Gemeentepagina donderdag 21 maart 2018

21 maart 2018

Informatie over bijeenkomsten, wegwerkzaamheden en andere wetenswaardigheden van uw gemeente leest u wekelijks op de gemeentepagina in Ons Streekblad, dat elke donderdag huis aan huis wordt bezorgd. Ook officiële mededelingen vindt u in verkorte vorm op de gemeentepagina. De volledige tekst van de officiële publicaties publiceren wij elke donderdag digitaal via de site Overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl).

Wilt u liever online op de hoogte blijven dan kan dat. Alle nieuwsberichten en de gemeentepagina worden wekelijks hier geüpload!

Gemeentepagina donderdag 22 maart 2018 (week 12, 458 kB)

 

Gezamenlijk bericht van BPD Ontwikkeling, Hoorne Vastgoed en gemeente Waterland: ondertekening aanvullende samenwerkingsovereenkomst Galgeriet

20 maart 2018

Namens gemeente Waterland zette portefeuillehouder Jelle Kaars zijn handtekening, namens BPD Ontwikkeling tekende directeur regio Noord-West Harm Janssen en Jan Heeremans ondertekende de overeenkomst namens Hoorne Vastgoed.Tevens hebben Harm Janssen en Jan Heeremans ondertekend namens de Projectontwikkeling Galgeriet BV. Met de ondertekening van deze overeenkomst is een vervolgstap gezet in de samenwerking tussen de genoemde partijen en de ontwikkeling van de locatie Galgeriet. Namens de bestuurders: Jelle Kaars “wij zijn zeer verheugd met het sluiten van deze overeenkomst, hiermee is weer een volgende mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van het Galgeriet.”

Proces

Het proces om tot ontwikkeling van het Galgeriet te komen bestaat uit verschillende stappen. Eerder is een intentieovereenkomst en een samenwerkingsovereenkomst planvorming Galgeriet ondertekend. De aanvullende samenwerkingsovereenkomst is daar een vervolg op. Hierin worden nadere afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking tussen de partijen.Hoorne en BPD hebben voor de herontwikkeling van het projectgebied Galgeriet een gezamenlijke juridische entiteit opgericht, de Projectontwikkeling Galgeriet BV. De nu ondertekende overeenkomst regelt o.a. de nadere uitwerking van het schetsontwerp Stedenbouwkundig Plan en het schetsontwerp Beeldkwaliteitsplan dat het college van B&W vrijdagavond 16 maart jl. in het gemeentehuis gepresenteerd heeft aan het publiek. De bestuurders hebben hun dank uitgesproken aan allen die achter de schermen de afgelopen periode hard gewerkt hebben om tot deze mijlpaal te komen.

Stemlokalen bij u in de buurt

20 maart 2018

In gemeente Waterland kunt u op de volgende locaties uw stem uitbrengen:

 • Ned.Herv. Weeshuis, Weezenland 16, Monnickendam
 • Zorgcentra Evean Swaensborch, Swaensborch 11, Monnickendam
 • Openbare basisschool De Fuut, Avegaar 85, Monnickendam
 • Gemeentehuis, Pierebaan 3, Monnickendam
 • Sociaal Cultureelcentrum De Bolder, ’t Spil 1, Monnickendam
 • Karmac Bibliotheek, ’t Spil 19, Monnickendam
 • Het Hart van Katwoude, Hoogedijk 27, Katwoude
 • Dorpshuis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90, Marken
 • Karmac Bibliotheek, Leeteinde 16, Broek in Waterland
 • Wijksteunpunt Broek in Waterland, De Draai 33, Broek in Waterland
 • Obs De Overhaal, Zuiderwouder Dorpsstraat 41, Zuiderwoude
 • Dorpshuis Ilpendam, Kerkstraat 1, Ilpendam
 • Dorpshuis De Nieuwe Boet, Kanaaldijk 33 (Boetplein), Watergang

Voordracht herbenoeming burgemeester Kroon

16 maart 2018

De gemeenteraad van Waterland heeft in de vergadering van 15 maart 2018 bekend gemaakt dat zij burgemeester Luzette Kroon van gemeente Waterland, door tussenkomst  van de Commissaris van de Koning van Noord-Holland, bij de Minister van Binnenlandse Zaken gaat voordragen voor herbenoeming.

De eerste zittingsperiode van burgemeester Kroon loopt af per 13 september 2018. Het ligt in de verwachting dat de burgemeester per die datum bij Koninklijk Besluit wordt herbenoemd voor een periode van (opnieuw) zes jaar.

 

Twee elektrische deelauto´s beschikbaar in gemeente Waterland

15 maart 2018

Op de parkeerplaats aan de Pierebaan in Monnickendam staan sinds dinsdag 13 maart 2018 de eerste twee elektrische deelauto’s klaar voor gebruik. Het mag met recht een duurzaam project genoemd worden: de voertuigen worden volledig gefinancierd door de opbrengst uit de twee grote windturbines aan de kop van de Markerdijk.
“Het doel is mensen enthousiast maken voor autodelen én elektrisch rijden”, vertelt initiatiefnemer Antoine Maartens van Stichting Duurzaam Waterland. “Ook willen we bewoners die van plan zijn om een tweede auto aan te schaffen laten zien dat er al eentje voor ze klaar staat.”
Maartens gaat de komende tijd van deur tot deur om inwoners te informeren. Ook de andere betrokken partijen, de coöperatie Groen Waterland en Metropoolregio Amsterdam Elektrisch, worden ingezet bij de promotie van de deelauto’s, die 15 tot 20 euro per dag kosten en de komende vier jaar beschikbaar zijn. Maar zijn twee auto’s niet wat weinig voor de ruim 17.000 inwoners van de gemeente? “We zijn rustig begonnen en hebben de tijd”, zegt Maartens. “Als blijkt dat er meer auto’s nodig zijn, dan komen die er ook. We willen eerst de kinderziektes eruit hebben: het goed schoonhouden en omgaan met schadegevallen. Daarom gaan we gewoon aan de slag.”

Portefeuillehouder duurzaamheid van gemeente Waterland, Laura Bromet,  is enthousiast over dit initiatief. "De elektrische deelauto’s zijn een enorme aanwinst voor Waterland. De prijs is zo laag dat je er  niet met een eigen auto voor kunt rijden. Ze rijden heerlijk en hebben voor een elektrische auto een groot bereik van 300 km. Ik raad iedereen aan deze schone auto’s eens uit te proberen!"

Autodelen in Nederland?
In ons land zijn er twee opties. De eerste optie is huren via bedrijven zoals Greenwheels, ConnectCar of Car2G. Daarnaast is het ook mogelijk om particulier auto’s te delen via vrienden of buren, maar ook verzekerd via platforms zoals MyWheels en SnappCar. Een belangrijk verschil is dat er in Waterland geen winst gemaakt hoeft te worden. Maartens: “Wij zijn geen commerciële partij. We willen vooral mensen blootstellen aan de elektrische deelauto. Het gaat erom dat die auto’s rijden. Als dat uiteindelijk door de markt wordt overgenomen is dat prima.”

 

In memoriam heer M.P. Tessel

15 maart 2018

Op 10 maart 2018 is de heer Maarten Tessel overleden.

De heer M.P. Tessel was van in de jaren zeventig raadslid in de gemeente Monnickendam  voor de CDM, Christen Democraten Monnickendam (later CDA). In de periode 1974 tot 1978 was hij tevens wethouder en verantwoordelijk voor de portefeuille Financiën Sport Cultuur en Recreatie.
Voor de invoer in 2002 van de Wet dualisering gemeentebestuur waren de wethouders ook raadslid.

De heer Tessel had samen met zijn vrouw in de Kerkstraat in Monnickendam een melkwinkel en ging ook met de melkkar langs de huizen. Later begon hij de eerste kruidenierszaak in Monnickendam aan de Graaf Willemlaan. Deze 4=6 winkel kennen we nu als de kleine Deen. Ook is hij jarenlang penningmeester geweest van de Vereniging Oud-Monnickendam geweest en IJsvereniging Olympia.

De laatste jaren woonde de heer Tessel in Swaensborch. Hij is bijna 98  jaar geworden.
De burgemeester zal de condoleances overbrengen namens het gemeentebestuur en de medewerkers.

Gemeentepagina donderdag 15 maart 2018

13 maart 2018

Informatie over bijeenkomsten, wegwerkzaamheden en andere wetenswaardigheden van uw gemeente leest u wekelijks op de gemeentepagina in Ons Streekblad, dat elke donderdag huis aan huis wordt bezorgd. Ook officiële mededelingen vindt u in verkorte vorm op de gemeentepagina. De volledige tekst van de officiële publicaties publiceren wij elke donderdag digitaal via de site Overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl).

Wilt u liever online op de hoogte blijven dan kan dat. Alle nieuwsberichten en de gemeentepagina worden wekelijks hier geüpload!

Gemeentepagina donderdag 15 maart 2018 (week 11, 421 kB)

 

Buurtbus vervoert 10.000ste passagier

13 maart 2018

Wethouder Bromet is verheugd dat dit initiatief zo goed is aangeslagen. “Dat de Buurtbus Waterland in een behoefte zou voorzien wisten wij wel maar dat de Buurtbus in zo’n relatief korte periode al de 10.000ste passagier zou vervoeren,had ikniet verwacht. Ik ben blij dat het door de inzet van veel vrijwilligers een succes is geworden. Reden genoeg om met elkaar stil te staan bij dit feestelijke moment".

Cijfers en route

Het laatste jaar vervoerde deze Buurtbus circa 400 - 500 passagiers per maand wat neer komt op circa 16-20 passagiers per dag. De huidige route loopt  vanaf Ilpendam-Overleek-Monnickendam-Zuiderwoude en Uitdam naar Broek in Waterland (en visa versa).

Informatie en aanmelden

De vereniging Buurtbus is kan nog enthousiaste vrijwilligers gebruiken die een keer per twee weken een halve dag willen rijden. Meer informatie over aanmelding als vrijwilliger, routes, haltes en tarieven is te vinden op de website van de Buurtbus Waterland www.buurtbuswaterland.nl.

Wel of niet reclamefolders en gratis huis aan huisbladen ontvangen?

13 maart 2018

Gemeente Waterland vindt het vanuit het oogpunt van duurzaamheid belangrijk om ook zorgvuldig om te gaan met de verspreiding van dit materiaal en biedt u daarom een set stickers aan. Wat betekenen de stickers ook al weer?

 • NEE-NEE-sticker: u krijgt geen reclamedrukwerk en geen gratis huis-aan-huisbladen in uw brievenbus.
 • NEE-JA-sticker: u krijgt geen reclamedrukwerk in uw brievenbus, maar wel gratis huis-aan-huisbladen.
Hoe kunt u de ontvangst van geadresseerde reclamematerialen en/of folders stoppen?

Geadresseerde reclame (‘direct mail’) staat op uw naam en wordt meestal door de postbode bij u bezorgd. Ook materiaal gericht “aan alle bewoners” is geadresseerde reclame. Wilt u dat (ook) niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor gratis afmelden Postfilter. Bij Postfilter kunt u ook aangeven dat u reclame van bepaalde soorten bedrijven (sectoren) wel wilt blijven ontvangen. Bijvoorbeeld van loterijen of energiebedrijven. Overigens mogen bedrijven waar u klant bent of bent geweest u wel geadresseerde reclame blijven sturen. Wilt u deze reclame niet meer ontvangen? Dan kunt u dit bij het bedrijf zelf melden. Daarmee maakt u gebruik van uw ‘recht van verzet’. Wilt u wel graag aanbiedingen volgen? Er zijn steeds meer websites waar u reclamefolders digitaal kunt bekijken. Via de websites Spotta.nl, Foldersenkranten.nl, Folderz.nl en Folderaar.nl de folders digitaal in te zien en kunt u ook folders uit uw buurt opvragen.

 

Kennisgeving verwijderen boot, trailer of constructie

13 maart 2018

Wanneer een boot, aanhanger of constructie overlast of schade veroorzaakt aan het openbaar groen of de openbare weg, wordt deze door de gemeente verwijderd. Het betreffende voer- of vaartuig wordt hiertoe van te voren voorzien van een sticker waarop te lezen is welke overtreding het betreft en wanneer er wordt verwijderd. De eigenaar krijgt zo een aantal dagen de kans om zelf tot actie over te gaan.

1E PUBLICATIE VERWIJDEREN BOOTJES

Op dit moment liggen er in Ilpendam aan de Merelstraat twee boten waarvan een te herkennen is door blauw met wit polyester en de ander met een groen zijl. De bootjes zijn voorzien van een sticker. Na 12 april 2018 worden de bootjes verwijderd. Tot 10 mei is het mogelijk om de boot bij de gemeentewerf op te halen tegen betaling van de bergingskosten. Kennisgevingen over deze handhaving op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vindt u terug op onze website  www.overheid.nl

 

Herbestraten gedeelte Westerstraat/De Pieterlanden

13 maart 2018

De werkzaamheden betreffen het herstellen van de afwatering en de kantopsluiting van de rijbaan vanaf Westerstraat nr. 2A tot het voetpad nabij De Pieterlanden nr. 8. De werkzaamheden duren naar verwachting 1 week. In verband met de veiligheid is autoverkeer richting de garages aan De Pieterlanden tijdens de werkzaamheden niet mogelijk. Wij vragen uw begrip hiervoor. Het is mogelijk dat u enige hinder ondervindt van de werkzaamheden. Wij doen er alles aan om deze hinder tot een minimum te beperken. U kunt hier zelf ook aan bijdragen. Daarom vragen wij u om:

 • Tijdens de werkzaamheden niet te parkeren op het aangegeven weggedeelte of in de garages van De Pieterlanden;
 • Medewerking te verlenen op verzoeken van de aannemer en/of gemeente.

Neemt u voor eventuele vragen en/of opmerkingen gerust contact op met de heer J. Tol. Hij is bereikbaar per telefoon (0299) 658 655 of via de email op j.tol@waterland.nl

Werkzaamheden kademuur Haven Monnickendam afgerond

13 maart 2018

In de week van 12 maart 2018 worden de werkzaamheden aan de kademuur bij de Haven van Monnickendam afgerond. Hierdoor is het aanzicht van de haven weer als vanouds en zien ook de terrassen er weer mooi uit.  

Portefeuillehouder Laura Bromet is blij dat de klus geklaard is. “Het gebied ziet er weer prachtig uit en ik wil de firma’s  Wagelaar en IJbouw bv dan ook bedanken voor de manier waarop zij de werkzaamheden hebben uitgevoerd. Maar dat het project niet aldoor soepel is verlopen is, mag duidelijk zijn. Ik wil dan ook mijn waardering uitspreken voor de omwonenden en de aan de Haven gevestigde bedrijven. Zij hebben het de afgelopen periode niet makkelijk gehad. Ook in de eindfase, toen het water extreeem hoog stond en er sprake was van een vorstperiode, is hun geduld op de proef gesteld. Ik ben verheugd dat de werkzaamheden toch voor de start van het toeristenseizoen zijn afgerond en wil daar graag bij stil staan!”  

Verdere inrichting
Als “finishing touch” plaatst gemeente Waterland bij de Haven nog extra fietsenrekken en een bankje. Ook wordt nog onderzocht of de adoptieplantenbakken hier een plek kunnen krijgen.

 

Nieuw grondstoffenbeleid heeft positief resultaat

09 maart 2018

Halverwege 2017 is in gemeente Waterland het nieuwe grondstoffenbeleid van start gegaan. Met dit beleid is ingezet op betere scheiding en minder verbranding van afval en ook op meer hergebruik  van grondstoffen. De eerste resultaten over het jaar 2017 zijn ronduit positief. Zo laten de voor-lopige cijfers zien dat de hoeveelheid huis aan huis ingezameld restafval is afgenomen, de hoe-veelheid huis aan huis ingezamelde grondstoffen is toegenomen en ook de ingezamelde grond-stoffen bij de wijkcontainers is gestegen. Deze ontwikkeling is natuurlijk goed voor het milieu maar heeft ook een positief effect op de portemonnaie.

Wethouder Bromet:  “De eerste resultaten zijn super positief. De huis aan huis ingezamelde hoeveelheid restafval is aanzienlijk teruggelopen. Zeker als je de eerste helft van 2017 vergelijkt met de tweede helft van dat jaar. Het eerste halfjaar van 2017 is bijna 1758 ton restafval op de oude wijze  ingezameld en na de start van de eerste fase van het nieuwe grondstoffenbeleid  is die hoeveelheid teruggelopen naar zo’n 1245 ton. Het was voor sommige inwoners best even wennen, maar met het nieuwe beleid is niet alleen het milieu gebaat, maar blijkt ons grondstoffenbeleid ook veel goedkoper. Dankzij de inspanningen van onze inwoners!’’

Toelichting voorlopige cijfers
De voorlopige cijfers geven het volgende beeld.
- de hoeveelheid huis aan huis ingezameld restafval is afgenomen van 3338 ton (2016) naar 3004 ton (2017).
- er is een toename van de hoeveelheid huis aan huis ingezamelde grondstoffen
   * GFT -  van 1440 ton (2016) naar 1500 ton (2017),
   * PMD - van 90 ton (2016) naar 240 ton (2017)
- de ingezamelde grondstoffen bij de wijkcontainers is toegenomen voor:
   * flessenglas, van 390 ton (2016) naar 435 ton (2017)
   * kleding, van 64 ton (2016 naar 80 ton (2017)
- de inzameling oud papier is nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren.
- op de gemeentewerf is een lichte stijging geconstateerd bij de afvalstromen tuinafval, puin, C-hout, KCA en ijzer.
PMD is geld waard en levert € 300,- per ton op, Dit betekent een meeropbrengst van € 45.000,-  Per saldo zijn de kosten van het restafval met zo’n  € 22.000,- (€ 66,- per ton) afgenomen. Voor wat betreft de toename van het aandeel GFT zijn de  extra kosten (€ 53,-per ton) lager dan verbrandingskosten van restafval.

Effecten op langere termijn
Begin 2018 is ook begonnen met huis aan huis inzameling van het PMD in de zakkenwijken in de historische kernen van Marken en Monnickendam. Gelet op de eerste resultaten over 2017 is de verwachting dat de ingezette daling van inzameling restafval zich  doorzet. De komende periode wordt  onderzocht wat de effecten op langere termijn zijn en of als gevolg daarvan de afvalstoffenheffing structureel verlaagd kan worden.  

 

Wethouder Gabriëlle Bekhuis ging bij ondernemers op bedrijfsbezoek

08 maart 2018

Het doel van de werkbezoeken is om op een laagdrempelige wijze in contact te komen met de ondernemers. Ter sprake komt de bedrijfsvoering, de locatie en de mogelijkheden en onmogelijkheden. De wethouder werd vergezeld door Lucie van Vliet-Berndsen, bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente.

 

 

 

Bericht van de Provincie Noord-Holland: storende matrixborden Spitsbusbaan Jaagweg N235 vervangen

08 maart 2018

Sinds 27 februari 2018 is er een aantal storingen geweest met de elektravoorziening van de matrixborden boven de Jaagweg/N235. Vanwege de storingen werden de busbanen (om veiligheidsredenen) buiten werking gesteld en werden de matrixborden boven de spitsbusbaan voorzien van een rood kruis. Het busverkeer reed tijdens de afsluiting van de spitsbusbaan mee met het reguliere verkeer over de N235.

Inmiddels is duidelijk geworden welke matrixborden de storingen veroorzaakten en in de nacht van 5 op 6 maart zijn de betreffende matrixborden vervangen. Sinds 6 maart rijden de bussen weer over de spitsbusbaan van de N235.

De oorzaak van de uitval is in onderzoek bij de leverancier van de panelen.

Gemeente Waterland zoekt een nieuwe BOA

08 maart 2018
De uitdaging

Handhaven als het echt niet anders kan, dat is jouw uitdaging. Je vindt het belangrijk door goede informatie te verstrekken en afspraken te maken met de inwoners dat het niet zover komt. Wij hebben in Waterland geen geweldsmiddelen als wapenstok, handboeien  en pepperspray.  Jouw belangrijkste wapen is jouw vermogen conflicten en escalatie voor te zijn.  Als BOA ben je tenslotte het visitekaartje van onze gemeente. Maar als er ondanks  jouw pogingen geen verandering in het gedrag van de inwoner optreedt, dan aarzel je niet te handhaven en de daarvoor beschikbare middelen in te zetten
Samen met jouw collega’s lever je een belangrijke bijdrage aan een leefbare samenleving voor iedereen. 

Wat vragen wij?

Je hebt een afgeronde MBO opleiding  (niveau 3/4). Je beschikt over een BOA diploma en hebt de noodzakelijke bijscholingen gevolgd.  (domein 1)
Werken op onregelmatige tijden, in het weekend en op feestdagen is voor jou geen probleem.

Competenties

In Waterland zijn belangrijke competenties lef, verbinding en vertrouwen
Specifiek voor deze functie: sociaal vaardig, zorgvuldig handelen, stressbestendig en  representativiteit

Wij bieden

Een marktconform salaris, afhankelijk van ervaring. De functie is gekoppeld aan het generieke functieprofiel medewerker BTO A. Dit betekent een salaris van maximaal € 2.729,- (schaal 6) bruto per maand voor 36 uur per week. Daarnaast ontvang je een toelage voor onregelmatige diensten. Voor een minder ervaren kandidaat is aanstelling in de aanlooprang (schaal 5) mogelijk.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn aantrekkelijk en bieden volop kansen voor ontwikkeling. Zo kun je het beste uit jezelf halen.

Vragen?

Natuurlijk kunnen we niet alle informatie kwijt in deze advertentie en heb je mogelijk nog vragen.
Neem dan gerust contact op met Jacko Borst, hoofd van de buitendienst, of Herman Klepper, P&O adviseur , telefoon (0299) 658 585.

Integriteit

Onbesproken gedrag is een voorwaarde om bij ons te kunnen werken. Daarom vragen wij jou een integriteitverklaring te ondertekenen en een verklaring omtrent gedrag te leveren.

Reageren

Stuur een motivatiebrief en CV naar vacature@waterland.nl 
Wij ontvangen graag een motivatiebrief met actueel CV uiterlijk 20 maart  2018.
De advertentie is ook te vinden op www.regioflexwerk.nl

In Waterland doet iedereen mee

Waterland wil ook kansen bieden aan mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, zoals bedoeld in de Participatiewet. Indien je behoort tot deze doelgroep en denkt dat je deze functie geheel of deels kunt invullen, vragen we je uitdrukkelijk om te solliciteren. We willen dan samen met jou de mogelijkheden bekijken.

Samen aan de slag voor een mooi Waterland

Waterland en Landsmeer hebben oog voor de ontwikkelingen om zich heen. Daarom worden plannen in hun onderlinge samenhang bekeken en wordt waar nodig gezocht naar samenwerking met andere partijen.
Onze inzet zijn gemeenten waar het goed wonen, leven, werken en recreëren is. Dat betekent behoud van onze voorzieningen, nadruk op sociale en duurzame woningbouw en het ontwikkelen van onze toeristische mogelijkheden op basis van cultuurhistorie en landschap. En dit alles met de nodige financiële realiteitszin. Om de doelen te bereiken willen wij wendbare, flexibele organisaties zijn, die anticiperen op ontwikkelingen. Daarbij stimuleren wij het dragen van verantwoordelijkheid. De deskundigheid van onze medewerkers is immers de kern van onze kwaliteit.

Acquisitie voor deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Monnickendam krijgt er 62 woningen in verschillende prijsklasses bij!

08 maart 2018

Met de overeenkomst wordt woningbouwontwikkeling op deze locatie mogelijk. Het gaat daarbij om de bouw van in totaal 62 woningen waarvan 20 sociale huurwoningen, 21 sociale koop en 21 vrije sector koopwoningen.

Duurzaam en sociaal

Wethouder Kaars is verheugd over deze ontwikkeling. “Hiermee kunnen 62 woningen worden gerealiseerd en voorzien we in een grote behoefte aan sociale woningen. Het plan is bovendien zeer vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid. Zowel wat het materiaalgebruik als het energieverbruik betreft. Bedoeling is dat de woningen geheel gasloos (all-electric) worden. De woningen hebben een EPC waarde van maximaal 0. Door te bouwen met  massief hout kan de CO2 uitstoot worden beperkt en komen we uiteindelijk zelfs uit op een negatieve CO2 balans. Naast het feit dat we hiermee een flink aantal woningen aan de woningvoorraad toevoegen, laten we met deze manier van bouwen ook zien dat er een alternatief is voor de traditionele bouwmethodes.

Flinke toename woningen in sociaal segment

Doordat de gronden in eigendom waren van Gemeente Waterland heeft het college zich ingezet om een flinke injectie in het aantal woningen in het sociale segment te krijgen. Anders dan de gebruikelijke 30% sociaal en 10% sociaal plus is er hoog ingezet om tot 2/3 sociaal te komen.  Dat is gelukt door in totaal 41 woningen te bouwen met een sociaal karakter.

Samenwerking

Ook Biesterbos BV (onderdeel van Koninklijke VolkerWessels N.V.) is blij met deze ontwikkeling. Door de samenwerking met Finch Buildings als productontwikkelaar en ontwerper, De Groot Vroomshoop als bouwer en Wooncompagnie als initiatiefnemer en afnemer van de sociale huurwoningen is er een breed gedragen ontwerp tot stand gekomen dat aan alle toekomsteisen voldoet. Finch Buildings heeft een circulair woonconcept ontwikkeld dat perfect past in een tijd waar duurzaamheid, gezondheid en bouwen elkaar steeds meer omarmen.

Startsein

Door de prefabricage en de snelle bouwmethode is het mogelijk om eind 2018 al de eerste woningen op te leveren. Nadat de procedure voor de omgevingsvergunningis afgerond, wordt gestart met de bouw.

Marken behoudt zijn geldautomaat

08 maart 2018
Nieuw gebouw op parkeerterrein

Uiterlijk 1 augustus 2018 wordt een nieuw gebouw op het grote parkeerterrein van Marken geopend. De geldautomaat wordt daarheen verplaatst.  Wethouder Gabriëlle Bekhuis is blij dat het gelukt is om de geldautomaat voor Marken te behouden. “Het is fijn dat we door gezamenlijke inspanningen een oplossing hebben kunnen vinden. Met elkaar waren we het erover eens dat het mogelijk moest blijven om op Marken geld te kunnen opnemen. Natuurlijk in de eerste plaats voor de bewoners van Marken maar ook voor de toeristen die Marken bezoeken. In het nieuwe gebouw is plaats voor een gastheer/-vrouw, een toiletvoorziening en een geldautomaat “.

 

Kennisgeving verwijderen bootjes

08 maart 2018
Eerste kennisgeving

Er is boot aangetroffen die wordt afgevoerd als de belanghebbenden zich niet hebben gemeld:

 • Aan de Cornelis Dirkszoonlaan in Monnickendam ligt een blauw/wit polyester bootje onder het bruggetje richting de Houtrib.

Na 5 april 2018 wordt de boot afgevoerd en geborgen omdat deze overlast veroorzaakt en schade kan veroorzaken. De betreffende boot is door de gemeente voorzien van een sticker. Belanghebbenden die niet of niet tijdig de boot verwijderen, dienen er rekening mee te houden dat de te bergen boot na 3 mei 2018 wordt vernietigd. Tot die datum is het mogelijk om de boot bij de gemeentewerf op te halen tegen betaling van de bergingskosten.

Tweede kennisgeving

Er zijn vier boten aangetroffen die worden afgevoerd als de belanghebbenden zich niet hebben gemeld:

 • Aan de Padweg in Monnickendam liggen twee gezonken boten. De eerste boot betreft een ijzeren boot waarvan alleen de groene achterkant nog zichtbaar is. Van de tweede boot is alleen nog een witte rand zichtbaar.
 • Aan de Oude Zijds Burgwal in Monnickendam ligt een ijzeren boot.
 • Aan de Nieuwe Zijds Burgwal in Monnickendam ligt een witte polyester boot

Na 22 maart 2018 worden de boten afgevoerd en geborgen omdat deze overlast geven en schade kunnen veroorzaken, De betreffende boten zijn door de gemeente voorzien van een sticker. Belanghebbenden die niet of niet tijdig de boten verwijderen, dienen er rekening mee  te houden dat de te bergen boten na 19 april 2018 worden vernietigd. Tot die datum is het mogelijk om de boten bij de gemeentewerf op te halen tegen betaling van de bergingskosten.