Waterland nieuws

Abonneren op feed Waterland nieuws
Alle nieuws items van Waterland
Bijgewerkt: 14 min 58 sec geleden

Milieustraat Waterland wordt uitbesteed aan gemeente Purmerend

20 september 2018

Op 15 maart 2018 heeft de raad besloten dat de gemeentewerf verplaatst wordt naar Katwoude en gelijktijdig de milieustraat aan het Galgeriet wordt gesloten. Nieuwbouw van de milieustraat bij de gemeentewerf is op korte termijn niet mogelijk. Dit betekent dat er een nieuwe locatie voor het wegbrengen van afval voor de inwoners van Waterland moet komen. Na zorgvuldig onderzoek en overleg heeft het college van B&W het besluit genomen om de voorziening milieustraat voor de komende vijf jaar uit te besteden aan gemeente Purmerend.

Diverse opties afgewogen

Deze ontwikkeling is een gevolg van het feit dat project Galgeriet in 2019 gaat starten. Hierdoor kunnen de gemeentewerf en milieustraat niet op de huidige locatie gehandhaafd blijven. De voorbereiding van de nieuwbouw gemeentewerf is inmiddels in gang gezet, maar nieuwbouw van de milieustraat bij de nieuwe gemeentewerf is op korte termijn is niet mogelijk. Daarom is gezocht naar een alternatief.

Er zijn diverse opties afgewogen.Van uitbesteding naar andere of meerdere omliggende gemeenten tot het realiseren van een tijdelijke milieustraat bij Van Geemen in de Purmer. Uitbesteden aan gemeente Purmerend biedt van alle onderzochte mogelijkheden de meeste voordelen. De oplossing is financieel het  meest gunstig en er zijn geen ingrijpende maatregelen of investeringen/vergunningen voor nodig.

Wennen

Portefeuillehouder Astrid van de Weijenberg: “We begrijpen dat het wennen is voor onze inwoners en de milieustraat zal zeker worden gemist. We realiseren ons ook dat het voor een groot aantal inwoners een stukje verder rijden is. Maar door aan te sluiten bij een grotere gemeente kunnen onze inwoners wel op ruimere tijden met hun afval terecht. En gelukkig hebben we al een ruime grofvuil ophaalregeling.”
“Een ander groot voordeel is de zekerheid dat deze oplossing snel gerealiseerd kan worden. Want nu de ontwikkelingen rondom het Galgeriet op stoom komen, moet er snel duidelijkheid over een alternatief worden geboden. We streven er dan ook naar dat de uitbesteding per 1 januari 2019 rond is.”

Vervolg

Als eerste wordt nu in overleg met gemeente Purmerend een concrete ingangsdatum vastgesteld. Zodra deze datum bekend is volgt uiteraard nadere informatie.

Gemeentepagina donderdag 20 september

20 september 2018

Informatie over bijeenkomsten, wegwerkzaamheden en andere wetenswaardigheden van uw gemeente leest u wekelijks op de gemeentepagina in Ons Streekblad, dat elke donderdag huis aan huis wordt bezorgd. Ook officiële mededelingen vindt u in verkorte vorm op de gemeentepagina. De volledige tekst van de officiële publicaties publiceren wij elke donderdag digitaal via de site Overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl).

Wilt u liever online op de hoogte blijven dan kan dat. Alle nieuwsberichten en de gemeentepagina worden wekelijks hier geüpload!

Gemeentepagina donderdag 20 september 2018 (week 38, 475kB)

 

Baggerwerzaamheden Ilpendam door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

19 september 2018

De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de watergang. De locatie van de watergang is de achterzijde van Tureluur (huisnummer 2-18) en loopt door tot de achterzijde van Tormentil 7.

Contact

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Zwart Infracare uit Wervershoof. De contactpersoon/uitvoerder is de heer Tim van ’t Hof. Hij is telefonisch bereikbaar op nummer 06 52 71 86 22. Het toezicht op de werkzaamheden, namens HHNK, wordt uitgevoerd door de heer Thijs Rood van ingenieursbureau Tijhuis. Hij is bereikbaar op nummer 06 29 53 07 50. De werkzaamheden duren ongeveer 1 week.

Informatie over evenement Marken

19 september 2018

Zondag 23 september vindt het evenement "FF Anders" plaats op Marken. Het is gebruikelijk dat wij u hierover informeren via een offiiciële publicatie van de verleende vergunning. Gezien de krappe tijd lukt dat niet meer, dus doen we het langs deze weg: Brasserie de Taanketel op Marken organiseert 23 september een evenement waarbij live muziek wordt geproduceerd. Dit vindt plaats van 16.00-21.00 uur op het (zij) terras van de Brasserie.

Verkeersmaatregelen tijdens feestweek Ilpendam

14 september 2018

Vanaf zondag 23 september tot en met zondag 30 september vindt de Ilpendammer feestweek en kermis plaats. Daarom mag vanaf woensdag 26 september vanaf 07:00 uur op de parkeerplaatsen (haaks) langs de Noord niet meer worden geparkeerd. Wilt u hier rekening mee houden met het parkeren van uw voertuig?

Tijdens de feestweek kunt u uw auto eventueel in de Merelstraat parkeren.

Er worden dit jaar geen wegen afgesloten omdat het ringsteken plaatsvindt op het Dorpsplein. De kermis staat zoals altijd op het plein de Noord en gedeeltelijk op het Dorpsplein van Ilpendam. De buurtbus Waterland kan dus zijn normale route rijden.

De doorgaande route naar de pont wordt wel vrijgehouden voor verkeer. De locatie en de periode wordt tijdig door de gemeente Waterland aangeven met informatieborden. Houdt u er rekening mee dat de wegsleepregeling van toepassing is!

Echtpaar Goede - Pickering 60 jaar getrouwd

13 september 2018

Op 13 september 2018 waren de heer L. Goede en mevrouw J. Goede - Pickering maar liefst 60 jaar getrouwd. De heer Goede is geboren in Purmerend en mevrouw Goede- Pickering in Platts Heath (Groot-Brittannië). Daar zijn zij ook getrouwd. Zij wonen al sinds 1963 op hun huidige adres in Monnickendam.

Burgemeester Kroon ging bij het echtpaar op bezoek om hen te feliciteren met dit huwelijksjubileum.

 

Gemeentepagina donderdag 13 september

13 september 2018

Welke vergunningen zijn aangevraagd, wanneer vergadert de gemeenteraad en waar wordt gewerkt aan de weg?

Informatie over bijeenkomsten, wegwerkzaamheden en andere wetenswaardigheden van uw gemeente leest u wekelijks op de gemeentepagina in Ons Streekblad, dat elke donderdag huis aan huis wordt bezorgd. Ook officiële mededelingen vindt u in verkorte vorm op de gemeentepagina. De volledige tekst van de officiële publicaties publiceren wij elke donderdag digitaal via de site Overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl).

Wilt u liever online op de hoogte blijven dan kan dat. Alle nieuwsberichten en de gemeentepagina worden wekelijks hier geüpload!

Gemeentepagina donderdag 13 september (week 37) (pdf, 1,3Mb)

Gemeente op vrijdag 21 september tot 12.30 uur open

13 september 2018

Vanwege de jaarlijkse personeelsexcursie is het gemeentehuis vrijdag 21 september tot 12.30 uur geopend voor publiek.

Op maandag 24 september om 09.00 uur zijn wij u graag weer van dienst.

Controle hondenbelasting

12 september 2018

In de week van 8 oktober 2018 vindt er controle hondenbelasting plaats.

Vooruitlopend op deze controle kunt u nog aangifte doen van uw hond(en), voor zover u dat nog niet gedaan heeft. Daarvoor kunt u gebruik maken van het aangifteformulier  hondenbelasting. Het ingevulde formulier stuurt u aan gemeente Waterland, ter attentie van de afdeling Financiën.

Voor de uitvoering heeft de gemeente een extern bureau ingehuurd. De medewerkers van dit bureau zijn in het bezit van een door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs.

Heeft u vragen over dit bericht? Neemt u dan contact op met de medewerkers van de afdeling Financiën. U kunt hen bereiken via telefoonnummer (0299) 658 566.

Burgemeester Kroon herbeëdigd

12 september 2018

Burgemeester Luzette Kroon is per 13 september herbenoemd als burgemeester van Waterland. Op dinsdag 11 september is zij herbeëdigd door de Commissaris van Koning in de provincie Noord-Holland, Johan Remkes.

(foto: Elmer van der Marel-Photography)

Sluiting woning in Oranjestraat Monnickendam wegens drugsvondst

10 september 2018

In een woning in de Oranjestraat in Monnickendam zijn in augustus bij een inval door de politie een behoorlijke hoeveelheid harddrugs en een reeds ontmantelde hennepplantage aangetroffen. Deze woning is maandag 10 september 2018 gesloten op last van burgemeester Kroon.

De burgemeester heeft op grond van artikel 13b Opiumwet, ook wel “Wet Damocles” genoemd, de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang als in een woning soft- en/of harddrugs worden aangetroffen. Waterland  heeft dit sluitingsbeleid vastgesteld in strijd tegen ondermijnende drugscriminaliteit.

De tijdelijke sluiting is niet alleen bedoeld om een einde te maken aan overlast en brandgevaar maar ook om de aanloop van drugsgebruikers en criminelen te stoppen. Op de woning die gesloten is zijn stickers geplakt met de tekst “verzegeld”.

Heeft u een vermoeden van een verdacht adres? Maak dan melding bij de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, 0800 -7000.

Gemeentepagina donderdag 6 september 2018

06 september 2018

Informatie over bijeenkomsten, wegwerkzaamheden en andere wetenswaardigheden van uw gemeente leest u wekelijks op de gemeentepagina in Ons Streekblad, dat elke donderdag huis aan huis wordt bezorgd. Ook officiële mededelingen vindt u in verkorte vorm op de gemeentepagina. De volledige tekst van de officiële publicaties publiceren wij elke donderdag digitaal via de site Overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl).

Wilt u liever online op de hoogte blijven dan kan dat. Alle nieuwsberichten en de gemeentepagina worden wekelijks hier geüpload!

Gemeentepagina donderdag 6 september 2018 (week 36), 467 kB, pdf

Verkeershinder: afsluiting Zuideinde Monnickendam op 11 september

05 september 2018

Op dinsdag 11 september is het Zuideinde ter hoogte van nummer 33 wegens werkzaamheden afgesloten voor al het verkeer. De afsluiting duurt van 7.00 tot 17.00 uur. U kunt omrijden via 'het Prooyen.

Opening pin- en toiletgebouw parkeerplaats Marken

03 september 2018

Wethouder Astrid van de Weijenberg verricht de openingshandeling van dit unieke gebouw. Het pand is volledig energieneutraal en er is veel aandacht besteed aan het interieur.  De toiletdeuren in het gebouw zijn aan de buitenzijde voorzien van afbeeldingen van heren en dames in verschillende Markerkostuums. Aan de binnenzijde van elke deur is een toelichting op de betekenis van de Markerkledij geplaatst.

Combinatie van verschillende functies

Het nieuwe pin- en toiletgebouw aan de Kruisbaakweg voorziet in verschillende functies. Door bouwplannen kon de geldautomaat in de Kerkbuurt niet op de huidige locatie blijven en moest er een nieuwe plek worden gezocht. Ook werd een goede openbare toiletvoorziening op het parkeerterrein gemist. Een combinatie van functies lag dus voor de hand.

Portefeuillehouder Astrid van de Weijenberg : “Ik ben blij met dit pin- en toiletgebouw en in het bijzonder dat dit gebouw, als eerste gemeentelijk pand, volledig gasloos is geworden. Doordat zonnepanelen zijn aangebracht, kan in de eigen stroom worden voorzien. Dat is een belangrijke doelstelling in het duurzaamheidsbeleid van gemeente Waterland. De openbare toiletten worden straks ongetwijfeld door veel toeristen gebruikt. Daarom hebben wij ervoor gekozen om bezoekers meteen iets te laten zien van Marken en de Marker klederdracht. Dat alles bij elkaar maakt het hele gebouw uniek voor Waterland!”

Geldautomaat

Rabobank Nederland heeft de geldautomaat geleverd en zorgt voor het beheer van deze voorziening. Inmiddels weten zowel bewoners als bezoekers hun weg naar de geldautomaat goed te vinden.
Op dit moment werkt gemeente Waterland nog aan de organisatie van het gastheer-/gastvrouwschap. Daarover wordt later meer bekend.

 

Winnaars ZomerOndernemer Landelijk Zaanstreek-Waterland bekend

31 augustus 2018

Op donderdagavond 30 augustus werd Dennis Willms tot regionale winnaar gekozen van ZomerOndernemer 2018 in Landelijk Zaanstreek-Waterland. Hij stroomt met Dewi Deco Lampen direct door naar de landelijke finale op 11 oktober. De wildcard, die recht geeft op een plaats in de halve finale, werd gewonnen door Zjandrix Ignacio en Talha Aslam van TZign.

Na zes weken zomervakantie waarin de ZomerOndernemers naast diverse trainingen, workshops en bedrijfsbezoeken gewerkt hebben aan het uitwerken van hun eigen bedrijfsidee was het dan zover. In de sfeervolle ambiance van De Stoomhal in Wormer presenteerden de ZomerOndernemers zichzelf en hun bedrijfsplannen aan de vakjury. Ook familie, vrienden en bekenden konden op de Ondernemersmarkt kennismaken met de ZomerOndernemers en hun ideeën.

Winnaar en wildcard

Tot zijn grote verrassing werd de 23-jarige Dennis Willms verkozen tot winnaar. Hij werkt als electricien en in zijn vrije tijd maakt hij van sloop- en drijfhout prachtige lampen. Door deel te nemen aan ZomerOndernemer durft hij nu echt de stap te zetten om zijn hobby professioneel aan te pakken. Zjandrix Ignacio en Talha Aslam, die de wildcard hebben gewonnen, timmeren nu serieus met TZign aan de weg. Zij ontwerpen logo’s en maken video’s, al dan niet met behulp van een drone, om een bedrijf optimaal te presenteren. Twee enthousiaste mannen die alles uit de kast halen om de klant gelukkig te maken.

Persoonlijke ontwikkeling

Veel ZomerOndernemers hebben ook belangrijke stappen gezet in hun persoonlijke ontwikkeling. Van het overwinnen van faalangst, het echt goed bewust worden wat je nu gelukkig maakt tot het inzicht dat je zelf serieus in beweging moet komen. Het begint allemaal bij jezelf. Regiocoördinator Anna: “Ondernemen is de moed ontwikkelen om je hart te volgen met je verstand”.

Waardevolle zomer

De gemeenten Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Waterland en Edam-Volendam maken het mogelijk dat jongeren tussen de 15 en 23 jaar hun zomervakantie waardevol kunnen besteden. Enerzijds door te ontdekken of ondernemen iets voor je is en anderzijds door andere jongeren te leren kennen die ook positief en ondernemend in het leven staan. De basis voor een inspirerend netwerk is gelegd.

Echtpaar Deun-Honigh 60 jaar getrouwd

30 augustus 2018

De heer Deun is geboren in Ilpendam en mevrouw Deun – Honingh in Broek in Waterland . Daar zijn zij ook getrouwd. Zij wonen al geruime tijd op hun huidige adres in Zuiderwoude.

Loco-burgemeester Ten Have ging op 29 augustus 2018 om 13.00 uur bij het echtpaar op bezoek om hen te feliciteren met dit huwelijksjubileum.

Echtpaar Van Es-Hazeleger 65 jaar getrouwd

30 augustus 2018

De heer en mevrouw Van Es zijn geboren In Broek in Waterland . Daar zijn zij ook getrouwd. Zij wonen sinds 17 mei 2004 op hun huidige adres  in Monnickendam. Daarvoor woonden zij op een ander adres in Monnickendam.

Loco-burgemeester Ten Have ging op 27 augustus 2018 bij het echtpaar op bezoek om hen te feliciteren met dit huwelijksjubileum.

 

Regionaal programma Start up in Residence ook toegankelijk voor Waterlandse ondernemers

30 augustus 2018

Voorwaarde voor deelname aan dit project is dat bedrijven minder dan vijf jaar staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deelnemende ondernemers krijgen hier DE kans om in één klap meerdere gemeenten als opdrachtgever te krijgen. Ken jij een start up die mee wil doen aan het programma, loop dan even langs of stuur me een e-mail.  Dit aanbod geldt ook voor Waterlandse ondernemers.

Meer informatie

Neem dat contact op met Lucie van Vliet-Berndsen, bedrijfscontactfunctionaris economischezakenb@waterland.nl
Voor meer informatie en alle challenges verwijs ik je graag naar de website van Metropoolregio Amsterdam: www.metropoolregioamsterdam.nl

Bericht Zon op Waterland: project pronken met zon definitief van start

30 augustus 2018

Alle geïnteresseerden hebben onlangs van de coöperatie de vraag ontvangen hun interesse om te zetten in een definitieve deelname. Een groot aantal van de geïnteresseerden heeft dat gedaan en de eerste betalingen zijn verricht. Duidelijk is dat het project definitief doorgaat.
Maar nog niet alle participaties zijn uitgegeven, dus u kunt zich dus voor dit project nog inschrijven.

Dit doet u door in te loggen via de website www.zonopwaterland.nl  via de button  “Ik wil mij nu inschrijven” en dan te kiezen voor het project “Pronken met Zon”.  Op deze site vindt u ook meer informatie over het project.

 

Bericht Karmac Bibliotheek: informatiemarkt bij de bibliotheek in de week van de aflabetisering

30 augustus 2018

Kent u iemand die moeite heeft met lezen of vindt u dit zelf niet makkelijk? Kom dan langs en zie wat Karmac Bibliotheek voor u kan doen. De locatie is ’t Spil 19 in Monnickendam. U bent van harte welkom.