Waterland nieuws

Abonneren op feed Waterland nieuws
Alle nieuws items van Waterland
Bijgewerkt: 1 uur 10 min geleden

Alliantie Markermeerdijken organiseert inloopbijeenkomsten

19 oktober 2017

Om ook de komende vijftig jaar de Noord-Hollanders te beschermen tegen overstromingen, start medio 2018 het werken aan veilige Markermeerdijken. Bij een dijkversterking komt veel kijken. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de bereikbaarheid van huizen, wat wordt gedaan om de gevolgen voor de natuur te beperken en hoe bouw je een dijk op slappe veengrond?

Voor deze en meer onderwerpen organiseert de Alliantie Markermeerdijken een drietal informatiemarkten over de dijkversterking op 30 oktober, 15 en 29 november. Van 16.00 tot 20.00 uur staan medewerkers klaar om geïnteresseerden te ontvangen. De inloopbijeenkomsten vinden plaats in het projectkantoor van de Alliantie aan de Hoogedijk 1D in Katwoude.  Meer informatie vindt u op www.markermeerdijken.nl.

 

Werkzaamheden aan brug Dorpsstraat-begraafplaats Watergang

19 oktober 2017

De afsluiting duurt uiterlijk 4 dagen. Het werk wordt uitgevoerd door het aannemersbedrijf  Van Geemen. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met  de uitvoerder, de heer B. Tuinsma, via telefoonnummer (0299) 640 625. U kunt hem ook e-mailen: B.Tuinsma@vangeemen.nl

 

Gemeentepagina donderdag 19 oktober 2017

19 oktober 2017

Op zoek naar informatie over bijeenkomsten, wegwerkzaamheden of andere wetenswaardigheden van uw gemeente? U leest ze wekelijks op de gemeentepagina in Ons Streekblad, dat elke donderdag huis aan huis wordt bezorgd. Ook officiële mededelingen worden vindt u in verkorte vorm op de gemeentepagina. De volledige tekst van de officiële publicaties publiceren wij digitaal via de site Overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl).
Wilt u liever online op de hoogte blijven dan kan dat. Alle nieuwsberichten en de gemeentepagina worden wekelijks hier geüpload!

Gemeentepagina 19 oktober 2017 (week 42, pdf 448kB)

Overlijden waarnemend burgemeeester Enno Brommet

18 oktober 2017

De heer Brommet was waarnemend burgemeester van gemeente Waterland van maart tot september 2001.

Wij wensen alle nabestaanden veel kracht toe dit verlies te dragen.

 

Ilpendam heeft een tunnel!

18 oktober 2017

Hiermee hebben de voetgangers een veilige oversteekmogelijkheid van en naar de bushalte en de pont.
In de komende avonden wordt dan ook de tijdelijke voetgangersbrug verwijderd.
Vanaf vrijdag gaan de Merelstraat en Zonneweg weer open. Vanaf dat moment geldt in de Merelstraat en Zonneweg eenrichtingsverkeer. Op deze wegen mag tussen de Aalduikerweg en de Gruttostraat uitsluitend in noordelijke richting gereden worden.

Visie op fietsen

12 oktober 2017

Eind dit jaar gaat de provincie Noord-Holland, samen met de gemeenten Gemeente Amsterdam, Gemeente Waterland en Edam-Volendam en de Vervoerregio Amsterdam en omwonenden een visie opstellen voor het snelfietspad tussen Edam-Volendam en Amsterdam. Het eerste deel van dit fietspad is voorzien tussen Monnickendam en de Wagenweg. Een snelfietsroute is een rechtstreekse route op langere afstanden (15 tot 20 kilometer) die steden en/of woonwerklocaties met elkaar verbinden.
We leggen snelfietsroutes aan op deels bestaande fietsroutes, die we slim met elkaar verbinden tot een doorlopend traject. De snelfietsroutes hebben glad asfalt, weinig obstakels en goede verlichting. Verder is er op snelfietsroutes zoveel mogelijk voorrang voor fietsers en weinig hinder van ander verkeer.

Voordelen voor fietsers
  • Tijdsbesparend: Voorrang voor de fietser; routes tot in hartje stad en weinig omwegen
  • Comfortabel: Flauwe bochten, vlak asfalt en lichte hellingen
  • Ruim: Ruimte om met zijn tweeën naast elkaar te fietsen én om in te halen
  • Veilig: Auto's en fietsers zo veel mogelijk gescheiden, brede en toegankelijke fietstunnels en goede verlichting
  • Herkenbaar: Eenduidige bewegwijzering en herkenbaar rood asfalt
  • Gezond: Fietsen is gezond!

 

Verkeershinder binnenstad Monnickendam op zaterdag 14 oktober

12 oktober 2017

Zaterdag 14 oktober wordt het evenement “Wijnroute Monnickendam 2017 ” gehouden. Houdt u er rekening mee dat tijdens dit evenement een aantal straten in de binnenstad van Monnickendam worden afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting betreft de Kerkstraat (vanaf de Kermergracht), het Noordeinde (tot de Molenstraat) de Middendam/Damsluis, het Zuideinde, de Gooische Kaai en de Havenstraat (vanaf Wijnhuis Monnickendam) en duurt van 19.00 tot 22.00 uur.

Heeft u de enquête Verkeersplan al ingevuld?

12 oktober 2017

De afgelopen periode heeft gemeente Waterland verkeersknelpunten en mogelijke oplossingen voor de binnenstad van Monnickendam geïnventariseerd. Met deze informatie hebben wij een enquête opgesteld.  Al ruim 300 inwoners hebben de enquête al ingevuld! Doet u ook mee? U heeft nog de tijd tot 30 oktober 2017. U kunt de enquête hier digitaal invullen . Mocht u een papieren versie willen, dan kunt er één ophalen op het gemeentehuis. 

Afscheidsreceptie Jean van der Hoeven

12 oktober 2017

Het gemeentebestuur van Waterland nodigt u uit voor het afscheid van wethouder Jean van der Hoeven. Wij stellen u graag in de gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem te nemen.
Wij organiseren een afscheidsreceptie op: Dinsdag 31 oktober 2017 van 16.00 tot 18.00 uur in de ontvangstruimte van het gemeentehuis. Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.

 

Gemeentepagina donderdag 12 oktober 2017

12 oktober 2017

Welke vergunningen zijn aangevraagd, wanneer vergadert de gemeenteraad en waar wordt gewerkt aan de weg?

Informatie over bijeenkomsten, wegwerkzaamheden en andere wetenswaardigheden van uw gemeente leest u wekelijks op de gemeentepagina in Ons Streekblad, dat elke donderdag huis aan huis wordt bezorgd. Ook officiële mededelingen worden vindt u in verkorte vorm op de gemeentepagina. De volledige tekst van de officiële publicaties publiceren wij digitaal via de site Overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl (externe link))

Wilt u liever online op de hoogte blijven dan kan dat. Alle nieuwsberichten en de gemeentepagina worden wekelijks hier geüpload!

Gemeentepagina donderdag 12 oktober 2017 (week 41)

Geheimhouding en de Basisregistratie Personen

11 oktober 2017

In de basis registratie personen (de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woont. Deze gegevens en wijzigingen daarvan worden vaak automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, voor hun wettelijke taken. Deze wettelijk geregelde gegevensverstrekking kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is. De afdeling Publiekszaken verstrekt geen gegevens over u indien dit in strijd is met de regelgeving.

Soms vragen andere partijen (verplichte derden)  ons om gegevens uit de basisadministratie aan hen te verstrekken. Voorbeelden hiervan zijn een advocaat, de stichting intergemeentelijke ledenadministratie of zogenoemde vrije derden (niet commerciële instellingen, zoals woningbouwcorporaties of werknemers- werkgeversorganisaties). Voor  deze categorie kunt u ons verzoeken om extra geheimhouding van uw persoonsgegevens. Deze extra geheimhouding betekent niet, dat er nooit meer gegevens kunnen worden verstrekt aan deze verplichte derden. Indien  een derde een wettelijke taak uit moet voeren (bijvoorbeeld als een advocaat een gerechtelijke procedure opstart), wordt er een afweging van belangen gemaakt. U krijgt in dat geval de mogelijkheid om uw standpunt en bezwaren kenbaar te maken. Daarna wordt besloten of verstrekking van de gevraagde gegevens  plaatsvindt.

Deze extra geheimhouding kunt u schriftelijk aanvragen. Meer weten? Neem dan contact op met onze afdeling Publiekszaken via (0299) 658 585.  Onze medewerkers staan u dan persoonlijk te woord over de  mogelijkheden die er zijn.

Afscheidsreceptie Jean van der Hoeven

11 oktober 2017

Het gemeentebestuur van Waterland nodigt u uit voor het afscheid van wethouder Jean van der Hoeven.

Wij stellen u graag in de gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem te nemen. Wij organiseren een afscheidsreceptie op dinsdag 31 oktober 2017 van 16.00 tot 18.00 uur in de ontvangstruimte van het gemeentehuis.

Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.

Geen distributie jodiumtabletten in Waterland

11 oktober 2017

Omdat Zaanstreek-Waterland zich niet binnen de straal tot 100 km rond een kernreactor bevindt ontvangen inwoners van Zaanstreek-Waterland geen jodiumtabletten.

Half oktober 2017 verspreidt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport jodiumtabletten in een aantal gebieden in Nederland. Bepaalde groepen mensen die in een straal tot 100 km rond een kernreactor wonen ontvangen de tabletten. Omdat Zaanstreek-Waterland zich niet binnen de straal tot 100 km rond een kernreactor bevindt ontvangen inwoners van Zaanstreek-Waterland geen jodiumtabletten. De dichtstbijzijnde kernreactor voor onze regio is Petten. Omdat dit een onderzoeksreactor betreft heeft de Rijksoverheid voor deze reactor een andere straal afgegeven, namelijk 3 km rondom de kernreactor. De omwonenden van de kernreactor in Petten hebben de jodiumtabletten eind 2016 al ontvangen.

Heeft u vragen?

Kijk voor meer informatie op: www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl of bij de veel gestelde vragen op die website . Ook kunt u contact opnemen met de Rijksoverheid via telefoonnummer 1400 of via Whatsapp (06) 5500 1400.  Er is geen concrete dreiging van een kernongeval. De Rijksoverheid verspreidt de jodiumtabletten om voorbereid te zijn op de zeer kleine kans op een kernongeval. Ook wil Nederland bij een kernongeval dezelfde maatregelen kunnen nemen als onze buurlanden.

Is uw sloot al schoon?

04 oktober 2017

Wie moet er iets doen?
Bent u eigenaar van een perceel gelegen aan een sloot, dan is de kans groot dat u hiervoor onderhoudsplichtig bent. Vul uw postcode in op onze website (www.hhnk.nl/leggerwateren) om te zien of u onderhoudsplichtig bent.

Wanneer is een sloot schoon?
Een sloot is goed onderhouden als (water)planten, overhangende takken en afval de aan- en afvoer van de sloot niet belemmeren. Een schone sloot heeft goed onderhouden oeverbescherming en kunstwerken (duikers, bruggen en dammen). Naast een goede aan- en afvoer van water zijn waterkwaliteit en ecologie ook van belang. De natuur krijgt op plekken waar dat kan, meer ruimte. Deze plekken staan aangegeven op onze website www.hhnk.nl/ruimtevoorgroei.

Meer informatie
Meer informatie staat op hhnk.nl/najaarsschouw. Tijdens kantooruren is het schouwteam bereikbaar via telefoonnummer (072) 582 82 82.

Intentieovereenkomst Galgeriet verlengd

04 oktober 2017

Partijen, BPD, Hoorne vastgoed en de gemeente zijn in overleg over het sluiten van een samenwerkings-overeenkomst. Stedenbouwkundig bureau Urhahn is ingehuurd om een stedenbouwkundige verkenning te doen van de locatie. Deze verkenning is nodig om te onderzoeken hoeveel woningen er in het gebied passen. Ook wordt er een eerste financiële analyse gedaan op haalbaarheid. Het uitvoeren van deze onderzoeken nemen iets meer tijd in beslag dan in eerste instantie verwacht. Daarom is verzocht om verlenging van de werkingsduur van de intentieovereenkomst. Het college heeft daarmee ingestemd.

Stroom van de brandweer

04 oktober 2017

Gemeente Waterland heeft het dak van de kazerne beschikbaar gesteld voor de plaatsing van 125 zonnepanelen. Wethouder duurzaamheid Laura Bromet: “Met de zonnepanelen op het dak van de brandweer is Waterland weer een stukje duurzamer geworden. Energie uit zon is schone energie, dus ik ben erg blij met deze stap.”

Tien huishoudens uit de gemeente maken nu gebruik van duurzaam opgewekte stroom via de zonnepanelen op dit dak, samen goed voor een opbrengst van 21.000 Wp per jaar. Een uitkomst voor mensen die zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen, maar wél `eigen` duurzaam opgewekte stroom willen gebruiken. Dit postcoderoosproject is mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen Groen Waterland Energie coöperatie, gemeente Waterland en Stichting Duurzaam Waterland.

Gemeentepagina donderdag 5 oktober 2017

04 oktober 2017

Informatie over bijeenkomsten, wegwerkzaamheden en andere wetenswaardigheden van uw gemeente leest u wekelijks op de gemeentepagina in Ons Streekblad, dat elke donderdag huis aan huis wordt bezorgd. Ook officiële mededelingen worden vindt u in verkorte vorm op de gemeentepagina. De volledige tekst van de officiële publicaties publiceren wij digitaal via de site Overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl).

Wilt u liever online op de hoogte blijven dan kan dat. Alle nieuwsberichten en de gemeentepagina worden wekelijks hier geüpload!

Gemeentepagina donderdag 5 oktober 2017 (week 40, pdf, 486 kB)

Enquête verkeersplan Monnickendam

29 september 2017

De afgelopen periode heeft gemeente Waterland verkeersknelpunten en mogelijke oplossingen voor de binnenstad van Monnickendam geïnventariseerd. Dit naar aanleiding van vragen en suggesties door de Stadsraad Monnickendam. Tijdens de informatiemiddag en avond hebben wij ervaringen opgehaald van mensen die wonen of werken in de binnenstad van Monnickendam. Met al deze informatie hebben wij bijgaande enquête opgesteld met als doel antwoorden te krijgen op de volgende twee (hoofd)vragen:

  • Herkent u zich in de verkeersproblematiek in de binnenstad van Monnickendam?
  • Ziet u de voorgestelde oplossing als een succesvolle optie?
     

De resultaten uit de enquête worden geïnventariseerd en moeten duidelijk maken welke problematiek het meest wordt ondervonden. De mogelijke oplossingen voor de verschillende knelpunten worden nader bestudeerd en verder uitgewerkt. De uitgewerkte maatregelen t.b.v. de oplossingen gaan wij voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist uiteindelijk welke maatregelen worden uitgevoerd in de binnenstad van Monnickendam.

U kunt de enquête invullen via de volgende link: www.waterland.nl/verkeer. We stellen het op prijs als u de enquête digitaal invult. Mocht u een papieren versie willen, dan kunt er één ophalen op het gemeentehuis.

 

Naturalisatieceremonie

29 september 2017

Op 28 september j.l. heeft burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon in een naturalisatieceremonie de bekendmaking van het Nederlanderschap uitgereikt aan Olena Kalishevych, Paul Bristoll, Hossein Kazemi, Raoul Felter en Roy Kaneza.

Gemeentepagina van donderdag 28 september 2017

29 september 2017

Welke vergunningen zijn aangevraagd, wanneer vergadert de gemeenteraad en waar wordt gewerkt aan de weg?

Informatie over bijeenkomsten, wegwerkzaamheden en andere wetenswaardigheden van uw gemeente leest u wekelijks op de gemeentepagina in Ons Streekblad, dat elke donderdag huis aan huis wordt bezorgd. Ook officiële mededelingen worden vindt u in verkorte vorm op de gemeentepagina. De volledige tekst van de officiële publicaties publiceren wij digitaal via de site Overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl)

Wilt u liever online op de hoogte blijven dan kan dat. Alle nieuwsberichten en de gemeentepagina worden wekelijks hier geüpload!

Gemeente Waterland wk39 def.pdf