Begroting

Planning & control documenten Waterland

Jaarlijks maakt de gemeente Waterland vier planning & control documenten. Dit zijn de begroting, de jaarstukken en de eerste en tweede IBU (IBU staat voor Integrale BegrotingsUpdate).
In de eerste IBU wordt de actualisatie van het lopende begrotingsjaar plus meerjarenraming gepresenteerd en in de tweede wordt alleen de actualisatie van het lopende begrotingsjaar gepresenteerd.

Wanneer er door de raad begrotingswijzigingen worden vastgesteld dan staat binnen vijf werkdagen na het besluit de aangepaste (meerjaren) begroting op de site.

Begroting 2021

 

Begroting 2020

 

Begroting 2019

 

Begroting 2018

 

 

Begroting 2017

 

 

Begroting 2016