De gemeenteraad van Waterland

De gemeenteraad vormt het algemeen bestuur van de gemeente. De gemeenteraad van Waterland bestaat uit 17 leden, afkomstig uit de volgende politieke partijen:

  • CDA (4 zetels)
  • VVD (3 zetels)
  • GroenLinks (3 zetels)
  • Waterland Natuurlijk (3 zetels)
  • PvdA (2 zetels)
  • D66 (2 zetels)

Daarnaast heeft de gemeenteraad een griffier en een voorzitter.

Wat doet de gemeenteraad?

De raad bepaalt de kaders voor het uitvoeren van het gemeentelijk beleid. Zo stelt de raad jaarlijks de gemeentebegroting vast en heeft de raad een verordenende bevoegdheid. Ook heeft de raad een controlerende rol. De raad stelt vast welke doelstellingen gehaald moeten worden en controleert vervolgens of het college deze doelstellingen ook haalt.

Initiatief & inspraak

Wilt u bij de gemeenteraad aandacht vragen voor een onderwerp? Of wilt u uw mening geven over een probleem, plan of gebeurtenis? U kunt op verschillende manieren invloed uitoefenen op de gemeenteraad:

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak. De rekenkamercommissie voert onafhankelijke onderzoek uit, waarbij met name wordt onderzocht in welke mate de gemeente doelmatig, doeltreffend en rechtmatig heeft gehandeld.

Contact met de gemeenteraad

Wilt u iets aan de gemeenteraad voorleggen of met een raadslid bespreken? Dat kan per brief, e-mail, telefoon of bij een raadsvergadering.

Begroting

Op deze pagina vindt u alle relevante documenten die te maken hebben met de financiën van de gemeente Waterland.

Wie is wie

Samenstelling gemeenteraad inclusief duoraadsleden