Initiatief & inspraak

Burgerinitiatief

Het is voor iedere inwoner van de gemeente Waterland van 16 jaar en ouder mogelijk om een voorstel op de agenda van de raad te zetten. Hiervoor zijn enkele spelregels opgesteld. Wilt u daar meer over weten? Richt u zich dan tot de griffier (griffier@waterland.nl).

Uw mening laten horen tijdens een raadsvergadering

U kunt bij een onderwerp inspreken als dat onderwerp geagendeerd is voor een voorbereidende vergadering. Bij de besluitvormende vergadering kunt alleen inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. De agenda van de raadsvergadering vindt u op onze pagina Raadsvergaderingen. Als u bij een raadsvergadering wilt inspreken, kunt u zich tot 24 uur voor de vergadering telefonisch melden bij het secretariaat van de griffie. U geeft uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken door. U krijgt dan tijdens de vergadering maximaal vijf minuten het woord. Hierna krijgen de raadsleden de gelegenheid u aanvullende vragen te stellen.