L.M.B.C. (Luzette) Kroon

Voorzitter
Phone: 
(0299) 658 595
Address: 

Postbus 1000
1141 BA Monnickendam

Niet ambtshalve nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Zuiderzeemuseum, Enkhuizen (bezoldigd)
 • Lidmaatschap Raad van Advies van Landschap Noord-Holland
 • Lid bestuur Stichting Water Recreatie Nederland

 

Ambtshalve nevenfuncties

 • Lid AB Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • Lid DB van het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW)
 • Lid denktank Metropolitaan Landschap Metropoolregio Amsterdam
 • Plaatsvervangend lid Regioraad Stadsregio Amsterdam
 • Voorzitter KNRM, station Marken
 • Namens de lokale kamer, lid congres van lokale en regionale overheid van de Raad van Europa
 • Lid bestuur VNG subcommissie Water
 • Lid bestuurlijke werkgroep BKIJ-XL, Deltaprogramma IJsselmeergebied, Deltaprogramma Zoetwater

Declaraties 2017

Reiskosten: € 1.539,57
Contributie Nederlands genootschap van burgemeesters: € 405,00
Totaal: € 1.944,57

Bovenstaande vergoedingen zijn verstrekt op basis van de rechtspositie en verordening
van de burgemeester, wethouders en (duo-)raadsleden.