mr. drs. Tj. (Tjeerd) Hoekstra

VVD fractievoorzitter
Address: 

De Werf 66
1141 HL Monnickendam

Nevenfuncties

  • Docent/onderzoeker VU Amsterdam (bezoldigd)
  • Freelancer op gebied van (fiscaal) juridisch advies (bezoldigd)
  • Secretaris kerkenraad Doopsgezinde gemeente Monnickendam (onbezoldigd)
  • Penningmeester Raad van Kerken te Monnickendam (onbezoldigd)
  • Secretaris VvE De Werf (hoofdsplitsing) (onbezoldigd)
  • Secretaris VvE De Werf (ondersplitsing) (onbezoldigd)
  • Secretaris/penningmeester Alumnivereniging Fiscaal Masterjaar aan de VU (AFM) (onbezoldigd)
  • Secretaris/penningmeester Stichting Muziek in de Nicolaas (onbezoldigd)
  • Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (onbezoldigd)